MEER DAN EEN BRUG

Title: MEER DAN EEN BRUG Belevenissen van denkers en makers Achter de Oversteek

Author: Rene' Duifhuizen, Nicoline Mulder

Publisher: Mulder Projectmanagement, Nijmegen

Editor: Nienke van Oeveren, Boekredactie, Leiderdrop

Image: Thea van de Heuvel/DAPh

Design: Suzanne Mulder, IDeA grafish ontwerp, Arnhem

print: HPC drukkerij, Arnhem

linked projects